نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی مشاوران

جلسه هم اندیشی مشاوران


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه هم اندیشی مشاوران شهرستان اردکان برگزار شد،ابتداخانم فاضل مسئول هسته مشاوره شهرستان در رابطه با روند اجرای هدایت تحصیلی دانش آموزان،برگزاری همایش کنکور وبرنامه ریزی جهت تشکیل کارگاه آموزشی ویژه همکاران خبر داددر ادامه محمد اشرفیان مدیر اداره ضمن قدر دانی از همه مشاوران مدارس،مسایل ومشکلات موجود در مدارس را در زمینه مشاوره مطرح نمودووازاهمیت کار مشاوران در مدارس گفت که می توانند از خیلی آسیب اجتماعی در مدارس جلو گیری کنند .