نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم افزایی و هم اندیشی مدیران مدارس ابتدایی دوره اول برگزار شد

جلسه هم افزایی و هم اندیشی مدیران مدارس ابتدایی دوره اول برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان بمنظور بحث و تبادل نظر پیرامون طرحهای آموزشی و پرورشی در حال اجرا در مدارس و سایر مسائل و امور آموزشی و پرورشی مدارس ابتدایی دوره اول جلسه هم افزایی و هم اندیشی مدیران این مدارس با حضور مدیر، معاون آموزشی ، کارشناسان آموزش ابتدایی و ارزیابی عملکرد و راهبران آموزشی این مدیریت برگزار شد.

محمد اشرفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، نیز در سخنانی بر لزوم تفویض اختیار به معاونین مدارس و همچنین نظارت جامع بر کلیه امور مدرسه از سوی مدیران تاکید کرد. وی در ادامه بر اجتناب از تنبیه و توهین به دانش آموزان تاکید ورزید و خواستار تقویت و بهبود وضعیت درس فارسی دانش‌آموزان شد.

مدیران حاضر در این جلسه نیز ضمن بیان مسائل و مشکلات موجود در مدارس و مدیریت امور آموزشی،پرورشی و مالی مدارس ، راهکارهای خود در راستای کاهش و حل مشکلات را بیان کردند.