نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم افزایی مدیران مدارس متوسطه اول برگزار شد

جلسه هم افزایی مدیران مدارس متوسطه اول برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هم افزایی مدیران متوسطه اول بمنظور بررسی نتایج پیش آزمون بهبود عملکرد و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان و با حضور معاونین آموزشی و پرورشی و کارشناس آموزش متوسطه اول این مدیریت در دبیرستان دخترانه امام حسین (ع) برگزار شد.