نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی و توجیهی استخدامی های جدید آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد

جلسه هماهنگی و توجیهی استخدامی های جدید آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان با حضور مدیر ، معاونین و کارشناسان این مدیریت برگزار شد.
طی این جلسه قوانین ، آئین نامه ها و نکات مربوطه در راستای تدریس و تعلیم مطلوب دانش آموزان و شیوه های صحیح رفتاری با دانش آموزان و اهداف آموزشی و پرورشی مجموعه آموزش و پرورش توسط مسئولین این مدیریت بیان شد.
گفتنی است نزدیک به 60 معلم جدید به مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در سال تحصیلی 96-95 اضافه شده است.