نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی مدیران و موسسین مراکز پیش دبستانی شهرستان برگزار شد

جلسه هماهنگی مدیران و موسسین مراکز پیش دبستانی شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، بمنظور یکسان سازی و هماهنگی اجرا و پیشبرد اهداف آموزشی مراکز پیش دبستانی شهرستان و شرایط مطلوب فیزیکی این مراکز، جلسه هماهنگی مدیران و موسسین مراکز پیش دبستانی شهرستان با حضور کارشناسان آموزش ابتدایی و مشارکتهای مردمی این مدیریت در سالن جلسات آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.بررسی مسائل و مشکلات آموزشی این مراکز وارائه راهکار از سوی مدیران، موسسین مراکز پیش دبستانی و کارشناسان این مدیریت از محورهای این جلسه دو ساعته بود.

بیش از سی مرکز پیش دبستانی دارای مجوز در شهرستان مشغول به فعالیت هستند.