اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه هماهنگی مدیران مدارس طرح اسکان نوروزی

جلسه هماهنگی مدیران مدارس طرح اسکان نوروزی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

جلسه هماهنگی مدیران مدارس طرح اسکان نوروزی برگزار شد

در این جلسه که با حضور معاون پشتیبانی ، حراست و رفاه و خدمات و ارزیابی و عملکرد در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار گردید. بر آمادگی کامل مدارس برای پذیرایی از میهمانان نوروزی تاکید شد و هماهنگی های لازم بعمل آمد.

لازم به ذکر است تعداد 21 فضای آموزشی در طرح اسکان نوروزی شرکت دارند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات