اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه هماهنگی ساعت های آموزش مدارس ابتدایی با حضور رییس آموزش و پرورش

جلسه هماهنگی ساعت های آموزش مدارس ابتدایی با حضور رییس آموزش و پرورش


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه جلسه ای برای هماهنگی ساعت های آموزشی مدارس ابتدایی با مدیران منتخب در سالن کنفرانس اداره ی آموزش و پرورش اردکان برگزار گردید

بعد از گذشت یک هفته از شروع رسمی سال تحصیلی و بعد از اجرای طرح های متفاوت این جلسه برای تصمیم گیری در مورد یک برنامه واحد تشکیل گردید

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات