اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه هماهنگی خدمتگزاران حوزه های برگزاری آزمون

جلسه هماهنگی خدمتگزاران حوزه های برگزاری آزمون


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

جلسه هماهنگی خدمتگزاران حوزه های برگزاری آزمون پایه های نهم و دوازدهم آموزش و پرورش شهرستان اردکان با حضور ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش این شهرستان و معاون مالی و کارشناس بهداشت اداره در مورد اجرای دستور العمل های بهداشتی در حوزه های آزمون


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات