نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی جهت برگزاری جشن عاطفه ها

جلسه هماهنگی جهت برگزاری جشن عاطفه ها


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

این جلسه به منظور بررسی وضعیت برگزاری جشن عاطفه ها در سال های قبل و ارائه نظرات و پیشنهادات به منظور برگزاری هرچه بهتر این جشن در سال جاری در تمامی مدارس برگزار شد.

محمدرضا خلیلی مدیر کمیته امداد شهرستان اردکان در این نشست ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در میان نسل فعلی در جهت تقویت روحیه انفاق و نوع دوستی  بر برگزاری باشکوه و یکدست این جشن در تمامی مدارس و نقاط مختلف شهرستان تاکید کرد.

همچنین ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان از اهمیت اعتمادسازی و کمک از صنایع مختلف سخن گفت و بر شفاف سازی اقدامات و پاسخ به انتقادهایی که می شود، تاکید کرد.

مسعود فداکار معاونت پرورشی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نیز در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات پرسنل کمیته امداد و پرسنل مدارس در برگزاری جشن در سال های گذشته  از برگزاری نمادین  این جشن با حضور مسئولین شهرستان در آموزشگاه شهید رجائی(شاهد) در روز چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 8 صبح خبر داد.