نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هدایت تحصیلی و مشاوره دانش آموزان دبیرستان برخورداری برگزار شد

جلسه هدایت تحصیلی و مشاوره دانش آموزان دبیرستان برخورداری برگزار شد


بمنظور آشنایی دانش آموزان و اولیاء آنها با رشته های تحصیلی متوسطه دوره دوم و شرایط ورود به هریک از رشته ها و شیوه صحیح و اصولی انتخاب رشته در دبیرستان دوره اول برخورداری احمدآباد برگزار شد.