نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مناسب سازی فضاهای آموزشی برای معلولین تشکیل شد

جلسه مناسب سازی فضاهای آموزشی برای معلولین تشکیل شد


به گزارش روابط عمومي مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، جلسه کمیته مناسب سازی فضاهای آموزشی با دستور جلسه؛ بررسی وضعیت مناسب‌سازی واحدهای آموزشی جهت استفاده از امکانات آموزشی برای معلولین جسمی-حرکتی، برگزار شد.

 دراین جلسه اشرفیان و رضاپور مدیر و معاون پشتیبانی آموزش و پرورش ، عضدزاده، رئیس سازمان بهزیستی، و جمعی از کارشناسان این دو اداره حضور داشتند.

ابتدا دکتر عضدزاده در مقدمه جلسه به اهمیّت مناسب سازی فضاهای آموزشی برای استفاده معلولین اشاره کرد.

در ادامه محمد اشرفیان ضمن تأکید بر حمایت از حقوق معلولین، مناسب سازی فضای آموزشی جهت استفاده گروه‌های مختلف دانش‌آموزان استثنایی را در اولویت دانست و بر همکاری آموزش و پرورش و بهزیستی در این راستا تاکید کرد.

همچنین رضاپور معاون پشتیبانی این مدیریت ضمن اشاره به عزم همه نهادها، فرهنگ سازی دراین خصوص را از الزامات این برنامه مطرح کرد.

وی در ادامه اجرای برنامه‌های مناسب سازی را در تمام حیطه‌ها از جمله فضاهای ورزشی دانش‌آموزان ضروری دانست و در انتها حسین عرب زاده، کارشناس مسئول خدمات و ساختمان این مدیریت  ضمن نمایش نمونه‌ای از فعالیت‌های صورت پذیرفته در مناسب‌سازی فضاهای آموزشی، گزارشی دراین خصوص ارائه کرد.