نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیر آموزش وپرورش اردکان با بخشدار ،شورای شهر ،شهرداروجمعی از فرهنگیان شهرعقداء

جلسه مدیر آموزش وپرورش اردکان با بخشدار ،شورای شهر ،شهرداروجمعی از فرهنگیان شهرعقداء


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

مدیر،معاون وبرخی از کارشناسان مدیریت آموزش وپرورش اردکان در محل بخشداری عقدا با بخشدار،اعضای شورای شهر،شهردارعقدا وهمپنین برخی ازمدیران مدارس عقدا دیدار وگفتگو داشتند.دراین جلسه که به دعوت بخشداری عقدا برگزارشده بود،مسائل ،نقاط ضعف وقوت مدارس شهر عقدا ،اسکان مسافران نوروزی و پتانسیل های موجود در این شهرموردبررسی قرار گرفت ودر ادامه برخی کارشناسان این مدیریت از دبستان پیروزی مزرعه نو نیز دیدار داشتند وچگونگی یادگیری دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار دادند.