نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران متوسطه دوم برگزار شد

جلسه مدیران متوسطه دوم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه هماهنگی و برنامه ریزی امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه دوم با حضور معاون آموزشی،کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوم و کارشناس امتحانات این مدیریت و مدیران مدارس متوسطه دوم و هنرستانها و کار و دانش‌های شهرستان برگزار شد.
گفتنی است امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه دوم ، دی ماه آغاز خواهد شد.