نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران متوسطه اول برگزار شد

جلسه مدیران متوسطه اول برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان نخستین جلسه مدیران مدارس متوسطه اول شهرستان در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار شد.

طی این جلسه که مدیر ، معاون آموزشی و کارشناسان آموزش متوسطه اول ، گروههای آموزشی و حراست نیز در آن حضور داشتند حول موضوعات بازگشایی مدارس و پروژه مهر 95 و طرح برنامه های آموزشی متوسطه دوره اول و سایر مسائل جاری مدارس بحث و تبادل نظر شد.

در پایان جلسه نیز هریک از مدیران به بیان مسائل ، مشکلات مدارس و پیشنهادها و راهکارهای خود در راستای بهبود وضعیت علمی و تحصیلی دانش آموزان پرداختند.