نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران ابتدایی برگزار شد

جلسه مدیران ابتدایی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه آشنایی مدیران ابتدایی دوره اول و دوم با ابوالفضل کارگر  رئیس جدید آموزش و پرورش در سالن جلسات این اداره برگزار شد. در این جلسه ابوالفضل کارگر  به بیان نقطه نظرات در مقطع ابتدایی پرداخت. همچنین نماینده مدیران به پاس زحمات ارزنده محمد اشرفیان از وی تقدیر و تشکر نمود.