نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه فصلی شورای پشتیبانی سواد آموزی برگزار شد

جلسه فصلی شورای پشتیبانی سواد آموزی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان در اين جلسه كه دومین جلسه شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان اردکان بود،  فرماندار اردکان  تشكيل شوراي مذكور را در راستاي اجراي برنامه عملي و پيگيري سياستها و مصوبات شوراي پشتيباني استان در زمينه سواد آموزي ذكر نموده و آنرا داراي مسئوليت مستقيم در اجراي برنامه ريشه كني بي سوادي در سطح شهرستان و راهكارهاي اجراي بهتر آن دانست . وي با اشاره به فعاليتهاي چند دهه نهضت سواد آموزي در كشور از اينكه هنوز افرادي به عنوان بي سواد و حتي كم سواد وجود دارند ابراز تاسف كرد . وي ادامه داد :عليرغم اين كه در شاخص هاي سواد آموزي وضعيت شهرستان نسبت به ميانگين بي سوادي دارای بهبود است اما وجود حتي يك نفر بي سواد شايسته شهرستان اردکان نیست.

فرماندار اردکان ضمن تاكيد بر اهميت فرهنگ سازي براي افزايش سطح سواد در روستاها از بخشداران خواست تا در اسرع وقت با توجه به اهميت موضوع ،آمار واقعي و به روز بي سوادان و علل وجود بي سوادان در سطح شهر و روستاها را ارائه نمايند. در اين جلسه بر نقش دهياران و اعضاي شوراهاي اسلامي روستاها در افزايش تعداد با سوادان و ترغيب بي سوادان به حضوردر كلاسهاي سواد آموزي تاكيد شد . اشرفیان مدير  آموزش و پرورش شهرستان هم با اعلام اين كه اكنون در روشهاي سواد آموزي براي همه آحاد جامعه كه بي سواد مانده اند و بازمانده از تعليم محسوب مي شوند روشهاي متفاوت و منعطفي وجود داشته و از سوي ديگر آمادگي این مدیریت در ارائه خدمات در زمينه سواد آموزي به اين قشر از جامعه  در سطح مطلوب مي باشد، از خانواده ها خواست در معرفي افراد بازمانده از تحصيل تعلل ننمايند.

مرآت امین الرعایا،معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز به بیان آمار افراد بیسواد در سطح استان و شهرستان طی پنج ساله 1390 تا 1395 پرداخت و از افزایش رشد با سوادی در استان خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اشتهار شهرستان اردکان به " یونان کوچک‌ " از مسئولین ادارات و نهادهای مختلف شهرستان خواست تا با توجه ویژه و ارائه راهکارهای عملی و مدون نسبت به ریشه کنی بیسوادی در اردکان اقدام نمایند.

شایان ذکر است در پایان این جلسه، از زحمات خانم هاتفی، رابط نهضت سوادآموزی در فرمانداری شهرستان با اهداء لوح تقدیر از سوی علی باقرزاده،معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی کشور، تجلیل شد.