اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه طرح معرفت با روحانیون وظیفه

جلسه طرح معرفت با روحانیون وظیفه


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

در روز دوشنبه مورخ 99/10/8 معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه ای در سالن جلسات این اداره با روحانیون وظیفه برگزار شد.

در این جلسه ابتدا فداکار معاون پرورشی اداره در خصوص برنامه های حوزه معاونت پرورشی و دستور العمل های ارسالی در ایام ویژه کنونی صحبت کردند و ادامه هر یک از روحانیون محترم نظرات و سوالات خود را مطرح نمودند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات