نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان برگزار شد

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان برگزار شد


جلسه شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی شهرستان اردکان با حضور فرماندار، مسئولین نهضت سوادآموزی استان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در دفتر فرماندار شهرستان اردکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان طی این جلسه محمدشاهی، کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی اردکان، گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته بر مبنای مصوبات جلسه پیشین را ارائه کرد و خواستار تعامل و همکاری هرچه بیشتر سازمانها و ارگانها در راستای جذب بیسوادان و آموزش آنها شد. محمد اشرفیان، مدی آموزش و پرورش شهرستان هم در سخنانی کوتاه ضمن اظهار امیدواری در جهت تحت آموزش قرار گرفتن تمامی بیسوادان ، آمادگی آموزش و پرورش را در خصوص همکاری این مدیریت با کلیه ادارات در زمینه سوادآموزی اعلام کرد.
هادی مقیمی ، فرماندار شهرستان اردکان، نیز بر لزوم اتخاذ تدابیر و سیاستهایی در خصوص سوادآموزی اتباع، خصوصا اتباع مسن و بانوان، تاکید کرد و گفت : در بحث سوادآموزی باید از موضع ایجابی وارد شویم.وی در ادامه افزود : بخش عمده ای از فقر مادی ناشی از فقر علمی و بیسوادی است. عالی ترین مقام اجرایی شهرستان و رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی سپس به اهمیت سواد و علم آموزی در احادیث و تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: اگرچه ریشه کنی صددرصدی بیسوادی امری ناممکن است، اما با هم افزایی می توان آن را به حداقل رساند.وی در بخش پایانی سخنان خود گفت : در حوزه سوادآموزی نباید نگاه بومی و غیر بومی داشته باشیم، بلکه باید نگاه فرهنگی و اجتماعی صحیح و درستی به جامعه داشت و از خط‌کشی بومی و غیربومی پرهیز نماییم و از مباحث و موضوعاتی که موجب انشقاق و واگرایی در جامعه و بین مردم می شود، دوری جوییم.مقیمی همچنین بر نگاه جدی به این مسئله از طرف تمامی ادارات و دستگاهها تاکید ورزید.
محمدسین شرافت و حسین حاضری، روسای ادارات سنجش سوادآموزی و سوادآموزی استان نیز در سخنانی به انعقاد تفاهم نامه با 42 دستگاه در استان در راستای سوادآموزی، بکارگیری ماموران سرشماری بعنوان آموزش دهنده پس از شناسایی افراد بیسواد طی سرشماری، ایجاد مراکز یادگیری محلی و تهیه کتب درسی با خط بریل برای نابینایان بیسواد اشاره کردند.
پایان بخش این جلسه نیز بیان راهکارها و پیشنهادهای هریک از اعضاء این شورا در جهت سوادآموزی و به حداقل رسانی بیسوادی بود.