نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان برگزار شد

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی این شهرستان با حضور کلیه اعضاء و مسئولین سواد اداره کل آموزش و پرورش استان یزد و با ریاست هادی مقیمی ، فرماندار شهرستان، در محل دفتر فرماندار برگزار شد.
طی این جلسه علی محمدشاهی، کارشناس مسئول سوادآموزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گزارشی آماری از بیسوادان شهرستان، پالایش و آمایش آنها بر اساس شاخص های مربوطه و گزارش عملکرد واحد سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان را ارائه کرد و به بیان دلایل تداوم بیسوادی در شهرستان پرداخت.مرآت امین الرعایا، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان نیز در سخنانی کوتاه به بیان تاثیرات سوادآموزی بر وضعیت اقتصادی افراد بیسواد و اثرات این امر بر شخصیتو اعتماد بنفس افراد پرداخت. وی در ادامه به نقش جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی در تسهیل امر آموزش افراد بیسواد و اقدامات دولت درجهت تقویت این شوراها در سراسر کشور اشاره کرد و احیاء این شوراها را از دستاوردهای دولت برشمرد. امین الرعایا در پایان به بیان اولویتهای استانی در سال 95 که پالایش و پوشش کامل افراد بیسواد پرداخت و خواستار نگاه تمامی نهادها به امر سوادآموزی بعنوان یک تکلیف جمعی شد.
در ادامه این جلسه نیز هریک از اعضاء و رؤسای دستگاههای شهرستان به ارائه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود در راستای پیشبرد سوادآموزی افراد بیسواد پرداختند و نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص اعلام کردند.از تصمیمات مهم این جلسه می توان به در دستور کار قرار دادن بحث آموزش اتباع بیگانه به طور جدی و بکارگیری اهرمهای لازم در خصوص جذب افراد بیسواد و آموزش آنها و اعمال برخی محدودیتها در راستای سوادآموزی این دست افراد اشاره کرد.