نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان اردکان

جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان اردکان


دویست و بیستمین جلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش در محل سالن جلسات این مدیریت با حضورهادی مقیمی فرماندار محترم( رییس شورا ) و مدیر اداره و دبیر شورا محمد اشرفیان وریاست جدید شورای شهرستان  رضوان فرجاد وسایر مسئولین برگزار شد.
اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه دررابطه با مراسم نمادین بازگشایی مدارس ،هماهنگی باسایر ارگانها در ابتدای سال تحصیلی واهداء جوایز به ورزشکاران دانش آموز که درسطح کشور حائز رتبه شدند.