نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای اداری برگزار گردید.

جلسه شورای اداری برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه شورای اداری با حضور محمد اشرفیان مدیراداره،معاونین وسایر کارکنان اداره آموزش وپرورش اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزارگردید.