نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد شاهد برگزار شد

جلسه ستاد شاهد برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان جلسه ستاد شاهد با حضور مدیران مدارس شاهد شهرستان، کارشناس ستاد شاهد این مدیریت و کارشناس فرهنگی و روابط عمومی بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان در دفتر مدیر آموزش و پرورش برگزار شد. اعضاء طی این جلسه پیرامون ورود و ثبت نام دانش آموزان میان پایه  این مدارس و سایر امور آموزشی، پرورشی و جاری مدارس شاهد شهرستان بحث و نبادل نظر کردند.