نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد اسکان نوروزی برگزار شد.

جلسه ستاد اسکان نوروزی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

در راستای آمادگی هرچه بهتر و مطلوبتر و به منظور  آمادگی و هماهنگی اسکان مسافرین نوروزی شهرستان در آغاز سال جدید ، جلسه توجیهی عوامل اجرایی ، مدیران  و خدمتگزاران  برگزار شد.

شایان ذکر است 24 مدرسه در اردکان میزبان مسافران نوروزی خواهد بود.که از میان این 24 مدرسه 2 مدرسه در شهر عقدا ، 2 مدرسه در روستای رباط پشت بادام و یک مدرسه در روستای خرانق تجهیز و برای ساکان آماده شده است.
گفتنی است طی نوروز گذشته بیش از 33000 مسافر در 24 مدرسه شهرستان اسکان داده شدند و قریب به 100 نفر از پرسنل آموزش و پرورش شهرستان در این راستا به خدمات رسانی به مسافرین نوروزی پرداختند.