نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه رؤسای شورا های دانش آموزی پسران برگزار گردید.

جلسه رؤسای شورا های دانش آموزی پسران برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه رؤسای شوراهای دانش آموزی ویژه مدارس متوسطه دوره اول و دوم پسران با حضور رئیس ، معاون پرورشی و کارشناس فرهنگی هنری و مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید. در این جلسه  هر کدام از دانش آموزان به بیان نظرات و پیشنهادات درخصوص اشورای دانش آموزی  پرداختند.