نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه رؤسای شورا های دانش آموزی برگزار گردید.

جلسه رؤسای شورا های دانش آموزی برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه رؤسای شوراهای دانش آموزی ویژه مدارس متوسطه دوره اول و دوم دختران با حضور رئیس ، معاون پرورشی و کارشناس فرهنگی هنری و مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید. این جلسه با موضوع فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی تشکیل گردید که هر کدام از دانش آموزان به بیان نظرات و پیشنهادات درخصوص این موضوع  پرداختند.