اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه راهبردی آموزشی کنکور ویژه مدیران و مشاوران متوسطه دوم

جلسه راهبردی آموزشی کنکور ویژه مدیران و مشاوران متوسطه دوم


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛


جلسه راهبردی آموزشی کنکور ویژه مدیران و مشاوران متوسطه دوم با حضور آقای دکتر اکبرنژاد برگزار گردید. ایشان در این جلسه  در باب تغییرات کنکور 1402 و همچنین راهکارهای آموزشی و مشاوره ای در جهت پیشرفت و موفقیت دانش آموزان پایه دوازدهم شهرستان بیانات خود را ایراد  نمودند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات