نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی طرح ملی داناب برگزارشد

جلسه توجیهی طرح ملی داناب برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

جلسه توجیهی طرح ملی داناب با حضورکارشناس این طرح دراستان وحضور مدیران متوسطه دوره اول شهرستان اردکان تشکیل گردید.دراین رابطه نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح درمدارس سطح شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.شهرستان اردکان دراجرای این طرح ملی جزء برترین ها درسطح استان معرفی گردیده است.درادامه جلسه ابراهیم زاده کارشناس متوسطه دوره اول به بیان توصیه های امتحانی وآموزشی پرداخت. درخاتمه محمداشرفیان مدیرآموزش و پرورش ضمن اعلام درصدهای آزمون مرحله اول ورتبه های سه پایه ، از تلاش های شبانه روزی و مجّدانه مدیران تشکر و قدردانی نمود.لازم به ذکراست که درآزمون بهبود عملکرد شهرستان اردکان پایه های هفتم وهشتم حائزمقام اول وپایه نهم،حائزمقام دوم درسطح استان شده است.