اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه توجیهی سربازان طلبه و نیروهای جدید الورود تربیتی شهرستانهای اردکان ،میبد و اشکذر

جلسه توجیهی سربازان طلبه و نیروهای جدید الورود تربیتی شهرستانهای اردکان ،میبد و اشکذر


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه توجیهی سربازان طلبه و نیروهای جدید الورود تربیتی شهرستانهای اردکان ،میبد و اشکذر با حضور آقای زارعشاهی و پناهی روسای ادرات امور تربیتی و فرهنگی هنری اداره کل در کانون امام خمینی ره شهرستان اردکان برگزار شد.

 

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات