اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

جلسه توجیهی تیم ارزیابان معلمان نمونه برگزار شد

جلسه توجیهی تیم ارزیابان معلمان نمونه برگزار شد


جلسه توجیهی تیم ارزیابان معلمان نمونه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

با حضور رئیس و دبیر ستاد گرامیداشت مقام معلم جلسه ایی با اعضای تیم داوری شناسائی معلم نمونه شهرستان در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش تشکیل شد.

در ابتدایی جلسه ابوالفضل کارگر ضمن خوش آمدگویی و تقدیر و تشکر از قبول زحمت تیم ارزیابی منطقه ،کلیاتی درباره نحوه ارزیابی مستدات معلمان  بیان کردند و سپس آقای محمدشاهی دبیر ستاد گرامیداست مقام معلم  شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از قبول زحمت شناسائی معلم نمونه شهرستان  به بیان جزئیات چگونگی ارزیابی مستتدات معلمان پرداختند ، و در پایان اعضای تیم داوری نظرات خود بیان فرمودند.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات