نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی ایران مهارت ویژه مدارس متوسطه دوره اول برگزار شد.

جلسه توجیهی ایران مهارت ویژه مدارس متوسطه دوره اول برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان

جلسه توجیهی ایران مهارت و نحوه اجرای آن ویژه مدارس متوسطه دوره اول در سالن جسات این مدیریت برگزار شد.در این جلسه که ابوالفضل کارگر رئیس آموزش وپرورش و کارشناسان اداره و همچنین نماینده مدیران متوسطه دوره اول و مدعوین از فنی حرفه ای شهرستان اردکان حضور داشتند به مباحثی در خصوص  نحوه چگونگی و زمان اجرای طرح و رشته های مورد نظر به بحث و تبادل نظر پرداختند.