نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه توجیهی آموزش دهندگان واحد سوادآموزی

جلسه توجیهی آموزش دهندگان واحد سوادآموزی


روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جلسه توجیهی آموزش دهندگان  واحد سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش اردکان  در سالن جلسات تشکیل شد در این جلسه در مورد اموری که به کیفیت بخشیدن کلاس کمک می کند بحث و تبادل نظر شد ،محمد شاهی کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی در خاتمه از زحمات آموزشیاران تقدیر وتشکر نمود.

 

.