نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه انتخابات مجامع اعضا و مربیان پیشتاز و فرزانه مدارس شهرستان برگزار شد

جلسه انتخابات مجامع اعضا و مربیان پیشتاز و فرزانه مدارس شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان، بمنظور انتخاب اعضای مجمع دانش آموزی استان و مشاورین مدیرکل جلسه انتخابات مجامع اعضا و مربیان پیشتاز و فرزانه مدارس شهرستان با حضور یاور مربیان مدارس متوسطه اول و دوم، کلیه مربیان،معاون پرورشی این مدیریت و رئیس سازمان دانش آموزی شهرستان برگزار شد.

شایان ذکر است این جلسه هر 2 سال یکبار تشکیل می‌شود.

گفتنی است در آخرین انتخابات استانی برگزار شده، 3 منتخب از 6 عضو اصلی مجامع اعضا و مربیان از شهرستان اردکان بودند.