نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزش خانواده هنرستان شهید مطهری برگزار شد

جلسه آموزش خانواده هنرستان شهید مطهری برگزار شد


جلسه آموزش خانواده اولیاء دانش آموزان هنرستان شهید مطهری با حضور فاضل رزگر،‌ مدرس، و اولیائه دانش آموزان و کادار اجرایی این هنرستان و با موضوع راهکارهای نوین ارتباط با نوجوانان برگزار شد.

اولیاء دانش آموزان طی این جلسه با شیوه های صحیح برخورد با فرزندان نوجوان خود و ارتباط اصولی با آنان آشنا شدند.