نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آماده سازی جشن غنچه ها وشکوفه ها

جلسه آماده سازی جشن غنچه ها وشکوفه ها


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اردکان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و بمنظور ایجاد هماهنگی درون سازمانی، جلسه هم اندیشی و هم افزایی برگزاری جشن غنچه ها و شکوفه ها در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.