نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن عاطفه هادر دبیرستان 17شهریور برگزارشد

جشن عاطفه هادر دبیرستان 17شهریور برگزارشد


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

هر ساله به منظورکمک به دانش آموزان نیازمند وبی بضاعت،درابتدای سال تحصیلی،مراسم جشن عاطفه ها با مشارکت دونهاد آموزش وپرورش وکمیته امدادامام خمینی(ره) برگزارمی شود،که مردم نوع دوست با دستان سخاوتمندانه خود به یاری فرزندان محروم جامعه می شتابند.امسال هم مسئولین به مانند سال های گذشته درمدارس حضوریافته وهمگام با دانش آموزان در این مراسم شرکت نمودند.امسال این مراسم به صورت نمادین دردبیرستان دخترانه متوسطه دوم هفده شهریوربرگزارگردید.