نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرگزاری فراگیری قرآن دانش آموزان سال سوم دبستان فاضل اردکانی برگزار شد

جشن شکرگزاری فراگیری قرآن دانش آموزان سال سوم دبستان فاضل اردکانی برگزار شد


جشن شکرگزاری فراگیری قرآن با حضور دانش آموزان سال سوم،آموزگاران ،مدیر و معاونین در دبستان فاضل اردکانی برگزار شد
طی این مراسم  معاون پرورشی آموزشگاه مطالبی دررابطه با قرآن بیان کرد
در ادامه مدیر آموزشگاه از آموزگاران که درآموزش قرآن به دانش آموزان همت وافری داشته اند  و همه  دانش آموزان سال سوم بویژه دانش آموزان قاری قرآنی تقدیر و تشکر کرد. وی هم چنین خواستار آن شد که دانش آموزان در یادگیری معانی قرآن و به کار بستن فرامین و رهنمودهایش اهتمام ورزند.