نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن ستارگان ونخبگان دبیرستان خادم زاده

جشن ستارگان ونخبگان دبیرستان خادم زاده


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جشن ستارگان ونخبگان دبیرستان دخترانه خادم زاده در محل نماز خانه این آموزشگاه برگزار شد. دراین مراسم که مسئولین واحد آموزش مدیریت آموزش وپرورش حضور داشتند. به نخبگان درسی، ورزشی وسایر دانش آموزانی که به طریقی کمک کار آموزشگاه بودند جوایزی به همراه لوح یاد بود اهداء شد.