نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خوارزمی در رشته ادبیات برگزار شد

جشنواره خوارزمی در رشته ادبیات برگزار شد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جشنواره خوارزمی در رشته ادبیات ویژه دانش آموزان متوسطه دوره اول در سالن جلسات این مدیریت برگزار گردید.این جشنواره از بین منتخبین شهرستان برگزار شد که از بین دانش آموزان شرکت کننده نفر برتر به مرحله استانی معرفی خواهد شد.