نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم از آقای قاسم فتاحی

تکریم از آقای قاسم فتاحی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

در مراسمی از قاسم فتاحی مدیر سابق دبیرستان دوره اول مرحوم بیطرف تجلیل وقدردانی به عمل آمد، ابتدا سیدجمال امامی مدیر کنونی آموزشگاه ضمن خیرمقدم به مدعوین از زحمات وخدمات سال گذشته ایشان قدردانی نمود و وی را مدیری  دانست که همه تلاش خود را برای این آموزشگاه و دانش‌آموزان آن به کارگرفت تا فضایی مناسب برای تحصیل آنان فراهم گرداند ودر ادامه محمد اشرفیان مدیر آموزش و پرورش شهرستان، ازتلاشهای ایشان درامرآموزش و پرورش تشکر کرد و وی را یک فرد لایق و دلسوز معرفی کرد که بی شک نتایج کار و تلاش او برای سالیان سال در این آموزشگاه ماندگار خواهدبود واز آقای امامی به خاطر قبول مدیریت آموزشگاه درسال تحصیلی جدید نیز تشکر و قدردانی نمود و اذعان داشت که ایشان نیز یکی از افراد خدوم و جدی در امر آموزش وپرورش می‌باشند.