نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم ازخانم فاطمه جلیل پور

تکریم ازخانم فاطمه جلیل پور


مراسم تکریم از زحمات خانم جلیل پور

در مراسمی که در آموزشگاه دخترانه خادم زاده با حضور مسئولین اداره وجمعی ازدبیران وکارکنان آموزشگاه درمراسم صبحگاه دبیرستان برگزارشد از زحمات خانم جلیل پور مدیر سابق  این آموزشگاه تقدیر وتشکر به عمل آمد، دراین جلسه خانم یگانه مدیرکنونی آموزشگاه ضمن معرفی خدمات وکارهای ارائه شده توسط ایشان،آنها را ستوده وتاثیرگذاری آنان را غیرقابل انکار دانست.در ادامه محمد اشرفیان مدیر آموزش وپرورش ضمن تبریک به مدیرجدید آموزشگاه بیان داشت که موفقیت وپیشرفت در امر تعلیم وتربیت پایان ندارد و هرچند موفقیتهای قابل توجهی دراین آموزشگاه به دست آمده که قابل ستایش است لیکن این امرباعث نمی شود که دست ازتلاش برداریم بلکه باید بر این باور باشیم که زمینه های بهتری برای فعالیت بیشترآماده ومهیا شده است.اشرفیان ضمن تقدیراززحمات شبانه روزی خانم جلیل پوراز ایشان به خاطر پذیرفتن مسئولیت دبیرستان علی ابن ابیطالب(ع)تشکر نمود.آنگاه با اهداء لوح سپاس از خدمات خانم جلیل پورتقدیر به عمل آمد.

.