اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

تودیع و معارفه ی مدیر آموزشگاه ابوریحان احمد آباد

تودیع و معارفه ی مدیر آموزشگاه ابوریحان احمد آباد


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان

یکشنبه مورخ نهم آبان ماه هزار و چهارصد طی مراسمی با حضور مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان و همچنین معاون و کارشناسان آموزش این مدیریت  در آموزشگاه ابوریحان احمد آباد از زحمات آقای شاطریان مدیر سابق این آموزشگاه قدردانی و برای آقای دهستانی مدیر جدید این آموزشگاه ارزوی توفیق روز افزون را داشتند.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات