نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر وتجلیل دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان ماندگار شرف از کادردفتری آموزشگاه خود

تقدیر وتجلیل دانش آموزان پیش دانشگاهی دبیرستان ماندگار شرف از کادردفتری آموزشگاه خود


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

جمعی از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی دبیرستان ماندگار شرف در آستانه پایان سال تحصیلی خود وآغاز بهار طبیعت؛طی مراسمی باشکوه در اقدامی کم سابقه از کادر دفتری آموزشگاه خود تجلیل وتقدیر به عمل آوردند ولوح یاد بودی تقدیم آنان نمودند.در این مراسم مدیر ومعاون آموزشی مدیریت آموزش وپرورش نیز حضور داشتند.