نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر مدیر آموزش و پرورش از زحمات و همکاری نیروی انتظامی شهرستان اردکان

تقدیر مدیر آموزش و پرورش از زحمات و همکاری نیروی انتظامی شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان به همراه معاونت پرورشی ضمن قدردانی از زحمات و همکاری نیروی انتظامی با آموزش و پرورش ، نقش موثر  این نهاد در پیشبرد برنامه های آموزش و پرورش و تامین امنیت دانش آموزان را در ورود و خروج از مدارس را ستود.