نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از کادر آموزشگاه مادر در جلسه شورای آموزش وپرورش

تقدیر از کادر آموزشگاه مادر در جلسه شورای آموزش وپرورش


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

درجلسه شورای منطقه ای آموزش وپرورش که باریاست فرماندارشهرستان وبا حضورامام جمعه ومدیرآموزش وپرورش اردکان وسایر مسئولین شهربرگزار شدازکادردبستان مادرتجلیل به عمل آمد.دراین مراسم که مدیرومعاون آموزشگاه به نمایندگی ازهمکاران دیگرخوددرجلسه حضور داشتند مورد تشویق وتجلیل حاضران قرارگرفتند وهدایایی به رسم یاد بود تقدیم آنان گردید. شایان ذکر است که دبستان مادررتبه برتربرنامه تعالی مدیریت رادرسطح کشوردرمیان 3781 مدرسه ابتدایی که ازاین تعداد31مدرسه ممتاز شناخته شدند؛به دست آورد که همگی آنان از مدارس سمپاد،نمونه دولتی ،شاهد ،وهیئت امنایی بودند وتنها مدرسه مادر بوده که پیشوند دولتی داشته واین افتخاررا از آن خود نموده است. مدیریت آموزش وپرورش اردکان به نوبه خود این موفقیت بزرگ را به مدیریت، معاونین، آموزگاران،دانش آموزان این آموزشگاه واولیاء آنان تبریک می گوید وآرزوی موفقیت روزافزون برای آنان دارد.