اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

تقدیر از دبیران زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول

تقدیر از دبیران زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول


به گزارش روابط عمومی آموزش و پروررش شهرستان اردکان:

با هماهنگی‌های علی احسان‌پور ، سرگروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول، و با حضور ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، از دبیران زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول تقدیر و تشکر به عمل آمد.


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات