نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از دانش آموزان نخبه درسی و ورزشی دبیرستان ماندگار شرف

تقدیر از دانش آموزان نخبه درسی و ورزشی دبیرستان ماندگار شرف


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان :

رییس آموزش وپرورش اردکان ،محمد اشرفیان درمراسم صبحگاه دانش آموزان دبیرستان ماندگار شرف شرکت نمود،دراین مراسم بعد از قرائت تلاوتی چند ازآیات قرآن دانش آموزان دعای عهد رانیز با یکدیگر زمزمه نمودند وسپس مدیرآموزشگاه ضمن خیر مقدم گزارشی ازفعالیت ماه مهر آموزشگاه خود رابیان نمود .محمد اشرفیان نیز سخنانی در مورد تحصیل علم ودانش و توام  بودن آن با اخلاق مطالبی بیان کرد .در خاتمه به دانش آموزان نخبه درسی و ورزشی جوایزی همراه با لوح تقدیر اهداءگردید.