اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

تقدیر از جناب آقای محمد افخمی

تقدیر از جناب آقای محمد افخمی


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان؛

به مناسبت روز حمل و نقل عمومی
با حضور مدیریت آموزش و پرورش شهرستان و جمعی از کادر اداری این مدیریت از مسئول واحد موتوری آموزش و پرورش اردکان تقدیر و تشکر شد.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات