نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان

تشکیل پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اردکان:

پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در نیمه اول تیرماه با نوبت دهی،توسط مدیران مدارس آغازودر حال حاضر در دبستان استثنایی میلاد در حال برگزاری وانجام تست از این کودکان می باشدوتا دهم مردادماه به فعالیت خود ادامه می دهد.زمان فعالیت این مرکز همه روزه به جز ایام تعطیل وبه تعداد 42نفردانش آموز در روز برای سنجش می باشد .