نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان نمونه سعدی

تشکیل دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان نمونه سعدی


به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش :

دومین جلسه شورای دبیران دبیرستان متوسطه اول نمونه سعدی با حضور مدیرودبیران آموزشگاه ورییس و برخی از کارشناسان اداره آموزش وپرورش برگزار شد. درابتدا،خدایی مدیر آموزشگاه  ضمن خوشآمد گویی به مدعوین از زحمات وتلاش های دبیران آموزشگاه تقدیروتشکر نمود وازهمراهی ومشارکت آنان در همه امور آموزشگاه قدردانی کرد وسپس دبیران هرکدام مشکلات مربوط به کلاس و کار خود را بیان کردند ودر خاتمه محمد اشرفیان ضمن تشکر از همه زحمات دبیران جلسه ی آنان را پرشور وبسیار عالی دانست وافزود در سال های اخیر در جلسه شورای دبیران مدارس مسائلی باز گو می شود که نشان از دغدغه وحساسیت شما معلمان عزیز در قبال دانش آموزان است که می خواهید کارتان را به نحو احسن ومطلوب ارائه دهید.