نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان

تشکیل جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اردکان


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش شهرستان تشکیل شد.

در این جلسه پیرامون آمار و سرشماری سال 95 و شاخص سواد شهرستان بحث و گفتگو شد.

ابتدای جلسه ابوالفضل کارگر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان اردکان، ضمن خیرمقدم به حاضرین خواستار همکاری همه جانبه ادارات شهرستان در زمینه ریشه کن کردن بی سوادی شد. سپس علی محمدشاهی گزارشی از وضعیت شاخص سواد شهرستان ارائه نمود و هر یک از اعضاء در مورد چگونگی شناسایی بی سوادان باقی مانده شهرستان راهکارهایی ارائه دادند.

در ادامه رقیه کرمانیان، معاون محترم فرمانداری شهرستان، به جمع بندی پرداخت و در پایان مرات امین الرعایا، معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان، خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی شهرستان برای کاهش بی سوادی شد.